Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz zasad wykorzystywania plików Cookies

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Sklep Internetowy Skórnik-Styl Manufaktura prowadzony pod adresem skornikstyl.pl przez „Skórnik-Styl” Jadwiga Zyza. Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Jadwiga Zyza, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: „Skórnik-Styl” Jadwiga Zyza wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9461139060 , nr REGON 431214115, ul. Przemysłowa 6 A 16-300 Augustów

 (zwaną dalej „Administratorem”).

 1. Dane osobowe zbierane przez „Skórnik-Styl” Jadwiga Zyza za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 2. Sklep Skórnik-Styl Manufaktura informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie
 3. Sklep internetowy Skórnik-Styl Manufaktura dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.

 

§ 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W Sklepie Internetowym Skórnik-Styl Manufaktura dane osobowe zbierane są w następujących przypadkach:

 • w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej z rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna 6 ust. 1 lit.
 1. RODO
  1. w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji

 

podatkowej - NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.

 • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 1 lit. a RODO).
  1. w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu

 

§ 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego
 2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  1. dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
  2. przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie Sklepu Internetowego),
  3. podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym
  4. podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz

 

§ 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie:
 2. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.

 

§ 5 PROFILOWANIE

 1. Sklep Internetowy Skórnik-Styl Manufaktura może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.
 2. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

§ 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 • Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak:
  1. Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
  2. Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
  3. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna 7 ust. 3 RODO,
  4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna 21 RODO i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy Skórnik-Styl Manufaktura przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
  5. Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa prawna 17 RODO
  6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna 18 RODO,
  7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna 20 RODO,
  8. Prawo wniesienia skargi do organu

 

§ 7 PLIKI COOKIES

 • Sklep Internetowy Skórnik-Styl Manufaktura używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, a w szczególności do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  2. rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  3. zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;
  4. dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;
  5. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  6. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
  1. utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  3. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez
 • Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

 

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe
 • Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:
  1. Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console) Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/2407785;
  2. Facebook z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
  3. Benhauer z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl);
  4. pl S.A. z siedzibą w Warszawie;
  5. EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka (czater.pl);
  6. i) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia Użytkownikom kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych;
  7. CallPage z o.o. z siedzibą w Warszawie;
  8. Zendesk, z siedzibą w USA;
  9. Hotjar z siedzibą na Malcie.
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych

 

 1. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres sklep@skornikstyl.pl
 2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 06.2021.